Marcuskräftan stärker sin position i Östergötland – förvärvar Allfisk Eden AB Linköping


Marcuskräftan AB i Väderstad förvärvar Allfisk Eden AB och blir därmed en aktör som kan erbjuda ett än mer komplett utbud, bredare inköpskanaler och effektivare leveranser. Genom detta förvärv hoppas vi på MarcusKräftan att stärka vår position i Östergötland och använda Allfisks breda kunskap och historia för att stärka vår position som leverantör av förstklassiga skaldjur och färsk fisk i Östergötland.

Marcuskräftan förvärvar Allfisk resulterar i att organisationen och kunskapen växer. Vi går ifrån tre till sju anställda, plus fem stycken säsongsanställda. Allfisk kommer genom detta förvärv bli en del av Marcuskräftans organisation, butiken i Linköping kommer bli en del av Marcuskräftan och dess sortiment men även bibehålla en stor del av deras eget sortiment. Detta är en affär vald med stor omsorg och det är två välskötta bolag som slås samman.


"Allfisks personal innehar en bred kunskap och kompetensnivå kring produkterna från hav och sjö och det ska bli en fantastiskt rolig resa att integrera den kunskapen i Marcuskräftans profil och organisation"

- Mathias VD Marcuskäftan AB


Allfisk kommer i ett initialt skede att bibehålla sin nuvarande profil men det kommer från och med den 1/8 vara möjligt att beställa och handla Marcuskräftans skaldjursortiment i butiken samt lägga beställning via hemsidan. Från och med den 31/12-2022 så kommer Allfisk att hålla stängt under några månader för att genomgå en större renovering i enlighet med Marcuskräftans grafiska profilering.

Grossistverksamheterna i respektive bolag kommer att fusioneras för att kunna erbjuda butiker och restauranger en bredare profil från hav och sjö. Fredrik som idag driver Allfisk i Linköping kommer tillträda som inköp/grossist ansvarig för Marcuskräftan.


"Detta är en affär vald med omsorg och vi på Allfisk är otroligt taggade för vad framtiden har att erbjuda nu när två stabila verksamheter slås samman!"

- Fredrik


Vi önskar alla kunder, leverantörer och samarbetspartners varmt välkomna till en starkare organisation som ser vördnadsfullt på framtiden. Vi ser fram emot att fortsätta bygga MarcusKräftans varumärke starkare på ert förtroende!

Följ oss i sociala medier!